Lọc

-19%

Almond, CHOCOLATE MOUSSE, CINNAMON, MOCHA

Thiết kế bao bì hình thùng sơn mini 1

#01- Pink Ballet, #03 – Haze Coral, #04 – Copper Tan

-21%

#010 – LIGHT BEIGE (Tone sáng), #015 – VANILLA BEIGE (Tone sáng trung bình), #020 – NUDE BEIGE (Tone tự nhiên)

-20%

#BLUEBERRY (màu tím), #PEACH (màu cam), #STRAWBERRY (màu hồng)

-15%

#MBP04 – Chocolate, #MBP05 – Ash Brown, #MBP07 – Espresso