VACOSI

Hết hàng
 Nhíp gắp mụn Vacosi Blackhead Tweezers - T07 Nhíp gắp mụn Vacosi Blackhead Tweezers - T07
-46%
 Bông ướt vuông PRO Vacosi Prs Square PRO Sponge [PU03] Bông ướt vuông PRO Vacosi Prs Square PRO Sponge [PU03]
Hết hàng
 Bông Giọt Nước Pro Vacosi Prs Pro Classic Blending [PH01] Bông Giọt Nước Pro Vacosi Prs Pro Classic Blending [PH01]
Hết hàng
 Cọ khối mũi đầu dẹt Vacosi Angled Shading Brush [N01] Cọ khối mũi đầu dẹt Vacosi Angled Shading Brush [N01]
Hết hàng
 Cọ môi vỏ trắng Vacosi Lip PRO Brush [L02] Cọ môi vỏ trắng Vacosi Lip PRO Brush [L02]
Hết hàng
 Cọ môi vỏ đen VACOSI LIP BRUSH [L01] Cọ môi vỏ đen VACOSI LIP BRUSH [L01]
Hết hàng
 Bông ướt oval dài Vacosi Long Oval Sponge (2pcs) [BP18] Bông ướt oval dài Vacosi Long Oval Sponge (2pcs) [BP18]
Hết hàng
 Bông phấn ướt oval tròn Vacosi Oval Sponge [BP17] Bông phấn ướt oval tròn Vacosi Oval Sponge [BP17]
Hết hàng
 Bông phấn khô tròn lớn Vacosi Large Round Puff [BP09] Bông phấn khô tròn lớn Vacosi Large Round Puff [BP09]
Hết hàng
 Bông phấn khô tròn trung Vacosi Medium Round Puff [BP08] Bông phấn khô tròn trung Vacosi Medium Round Puff [BP08]
Hết hàng
 Bông phấn ướt tròn lớn Vacosi Large Disc Sponge [BP05] Bông phấn ướt tròn lớn Vacosi Large Disc Sponge [BP05]